GeoPerformance
dla ciepłownictwa

Wszystkie strategiczne i operacyjne informacje

w jednym miejscu

 • Czy posiadasz zawsze aktualny i łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych informacji zarządczych i operacyjnych Twojego przedsiębiorstwa? Kluczowy w obszarach takich jak:
  • zarządzanie stanem majątku
  • ogląd bieżących procesów
  • kontrola postępu zadań i projektów
  • kontrola billingowa
 • Czy monitorowanie najważniejszych procesów jest utrudnione ze względu na wybiórcze informacje przedstawiane w dedykowanych systemach i brak szerokiego spojrzenia na całokształt?
 • Czy wykonywanie zbiorczych analiz i raportów bazujących na danych z różnych źródeł jest utrudnione, wolne i mało efektywne?

Jeśli te wyzwania nie są Ci obce,
poznaj GeoPerformance dla ciepłownictwa

sieci-cieplownicze

GeoPerformance dla branży ciepłowniczej

GeoPerformance to system, który integruje dane z różnych źródeł i prezentuje je w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych dashboardów i mapy.

Najważniejsze informacje na jednym ekranie

Przekaz jest łatwy i czytelny, dzięki czemu możesz skoncentrować się na istotnych kwestiach i przyczynach ewentualnych problemów oraz podejmować szybkie i trafne decyzje.

Usprawnienie zarządzania

Wizualne monitorowanie kluczowych zdarzeń operacyjnych, zarządczych i finansowych w czasie rzeczywistym i w kontekście mapowym ułatwia zarządzanie siecią ciepłowniczą.

Wygoda i zmniejszenie ryzyka błędów

Możliwość monitorowania i sterowania urządzeniami z poziomu jednej aplikacji minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

Odkryj możliwości GeoPerformance

Panele Zarządcze

Panele zarządcze pomagają kierownictwu śledzić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i podejmować decyzje, w oparciu o zawsze aktualnie informacje.

Panele pozwalają na usprawnienie zarządzania poprzez wizualne monitorowanie kluczowych zdarzeń operacyjnych, zarządczych i finansowych, w czasie rzeczywistym i w kontekście mapowym, takich jak:

 • awarie
 • zgłoszenia
 • projekty i inwestycje
 • informacje bilingowe

Panele w klarowny sposób przedstawiają trendy i statystyki dotyczące sieci bazujące na danych z różnych systemów.

Panele Operacyjne

Panele operacyjne pomagają pracownikom działów operacyjnych i dyspozytorom w zrozumieniu zdarzeń, i procesów poprzez monitorowanie ich statusu w czasie rzeczywistym.

 • Usprawniają pracę poprzez zbiorcze, wizualne monitorowanie wszystkich zdarzeń operacyjnych (awarie, zgłoszenia, odczyty, pomiary) w czasie rzeczywistym i w kontekście mapowym na jednym ekranie.
 • Integracje z innymi systemami umożliwią pokazanie procesów/odczytów w odpowiednich kontekstach np. dane z telemetrii dotyczące konkretnego odbiorcy i miejsca na sieci, a nie tylko węzła.
 • Panele operacyjne pozwalają na podejmowanie lepszych i szybszych decyzji dzięki efektywnemu zarządzaniu konkretnymi procesami operacyjnymi np. zgłoszeniami awarii czy stanem mierników.
 • Pozwalają na zmniejszenie ryzyka błędów dzięki możliwości monitorowania i sterowania urządzeniami z poziomu jednej aplikacji.
 • Wygodne i intuicyjne w obsłudze.

Poznaj pozostałe funkcje GeoPerformance

Ciepłowniczy model danych

 • Sieć ciepłownicza, budowle: źródła, komory, węzły cieplne, urządzenia 
 • Mapa ulic OSM 
 • Mapy Geoportalu 
 • Ewidencja gruntów
  i budynków 

Interaktywna wizualizacja przebiegu sieci na mapie i dostęp do właściwości obiektów

Monitoruj i zarządzaj procesami na sieci dzięki wizualizacji:

 • pomiarów na węzłach
 • zdarzeń na węzłach
 • przeglądów węzłów i komór
 • przełączeń zasuw
 • postępu procesów
 • statusów obiektów
 • inwestycji w realizacji i planowanych
 • informacji z systemu bilingowego (o zaległościach w płatnościach)
 • informacji z systemu ERP o amortyzacji infrastruktury

Odczyty z telemetrii i alarmy na mapie

 • Szybkozmienne wskaźniki i etykiety prezentujące dane w czasie rzeczywistym
 • Wizualna reprezentacja przekroczonych wartości brzegowych np. temperatur i ciśnień
 • Dostęp do rozbudowanych właściwości obiektów integrujących dane szybkozmienne

Wizualizacja procesów

Za pomocą GeoPerformance możesz prezentować na mapie włączenia i wyłączenia, zapotrzebowanie cieplne czy pomiary termowizyjne.

 • Widok postępu włączeń/wyłączeń – np. na podstawie GeoTask – rozwiązania Field Service Management do zarządzania pracami w terenie
 • Widok zapotrzebowania cieplnego budynków (kubatury budynków)
 • Wizualizacja miejsc awarii i obszarów niezasilanych
 • Warstwa pomiarów termowizyjnych – straty ciepła

Przekonaj się jakie korzyści może Ci przynieść GeoPerformance

Z GeoPerformance zyskujesz rzetelną i zawsze aktualną informację o postępach projektów i bez problemu identyfikujesz „wąskie gardła”.

 

Co to oznacza w praktyce?

Terminową realizację prac na sieci
Szybkie reakcje na awarie i niespodziewane zdarzenia na sieci
Bieżące korygowanie planów i zarządzanie ryzykiem
1

Dane

Integruj dane z różnych źródeł
2

Informacje

Analizuj dane by zyskać całościowy ogląd sytuacji
3

Decyzje

Podejmuj szybkie i trafne decyzje

Co jeszcze oferuje GeoPerformance?

System w chmurze lub na infrastrukturze klienta

Elastyczność wdrożenia – w chmurze (brak kłopotu ze sprzętem, infrastrukturą IT i utrzymaniem) lub On-Premises.

Integracje z systemami

Integracje i przetwarzanie danych z różnych systemów dzięki popularnej Platformie FME, takich jak: 

 • Telemetria
 • SCADA
 • ERP, Systemy Bilingowe
 • GIS

Bezpieczeństwo dostępu i danych

Codzienne backupy, możliwość eksportu wszystkich danych do SHP.

Intuicyjne używanie

Użytkowanie aplikacji przeglądarkowej i mobilnej jest proste dzięki przyjaznemu, przejrzystemu intefejsowi.

Zaufali nam

Nasze doświadczenie

Dlaczego warto z nami współpracować?

Doświadczenie

Mamy 25 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji geoprzestrzennych, od prostych aplikacji mapowych, aż po zaawansowane systemy GISowe.

Klienci

Z rozwiązań Globemy skorzystało już ponad 700 firm z całego świata.

Integracje z systemami

Wspieramy integracje z różnymi systemami Twojej firmy, w tym systemami GISowymi, oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu, transformacji i integracji danych w oparciu o Platformę FME.

Pracownicy i wdrożenia

Nasi specjaliści od systemów geoprzestrzennych łącznie mają ponad 200 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji mapowych w wielu miejscach świata.

Służby terenowe MPEC Rzeszów Sp. z o.o. oraz pracownicy Pogotowia Ciepłowniczego czy Działu Eksploatacji, dzięki urządzeniom mobilnym wyposażonym w narzędzia GeoGrid, wykorzystujące Mapy Google, mają łatwy i szybki dostęp do pełnej informacji o infrastrukturze ciepłowniczej zgromadzonej w bazowym systemie EC.GIS.

Adrianna ChmuraKierownik sekcji GIS MPEC Rzeszów Sp. z o.o.