Plany i Ceny

Dostępne wkrótce

Viewer

Licencja ta pozwala na wizualizację i przeglądanie danych na mapach. Jest przeznaczona dla użytkowników, którzy korzystają z map tworzonych przez innych użytkowników. Przeglądający mają dostęp do wskazanych danych i informacji o obiektach, co pozwala im podejmować trafne decyzje i monitorować zasoby.

150PLN/mc

Editor

Licencja przeznaczona dla tych użytkowników, którzy przeglądają, modyfikują i dodają dane przestrzenne w celu poprawy ich dokładności i aktualności.

250PLN/mc

Designer

Licencja ta pozwala na tworzenie projektów mapowych na podstawie własnych danych od zera. Daje możliwości analizy i edycji danych, a także udostępniania gotowych projektów innym użytkownikom.

Dostępne wkrótce

Mobile

Licencja umożliwia dostęp do aplikacji mobilnej (Android, iOS) i jest przeznaczona dla użytkowników, którzy gromadzą dane w terenie oraz kontrolują zasoby. Aplikacja pracuje w trybie on-line i off-line co pozwala na aktualizację danych w warunkach terenowych bez stałego dostępu do Internetu.

200PLN/mc

Light

Licencja która zawiera 6x Viewer + 2x Editor

1200PLN/mc

Pro

Licencja która zawiera 10x Viewer + 6x Mobile + 4x Editor

2500PLN/mc